مقاله نقد و بررسی دیوان سید رضی

مقاله نقد و بررسی دیوان سید رضی

مقاله نقد و بررسی دیوان سید رضی

مقدمهبرای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره ی علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.لذا در این کهکشان، ستاره ای را رصد کردیم که هرچند غبار غرض ورزی وجهل آمیخته با گذشت…

اهميت ريسك و انواع آن در امور بانكي و سرمايه‌گذاري

اهميت ريسك و انواع آن در امور بانكي و سرمايه‌گذاري

اهميت ريسك و انواع آن در امور بانكي و سرمايه‌گذاري

عنوان مقاله: اهميت ريسك و انواع آن در امور بانكي و سرمايه‌گذاريقالب بندی: word
قیمت: ۲۳۰۰ تومان
شرح مختصر:
فعاليت بانك‌ها و موسسات مالي در حوزه‌هاي اعطاي تسهيلات، سرمايه‌گذاري، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهي سپرده نقش در بازارهاي پول و سرمايه، آنها را در معرض مخاطرات و ريسك‌هاي خاص اينگونه فعاليت‌ها قرار داده است.
بانك‌ها با انواع متنوعي از ريسك‌ها روبه‌رو هستند. در حال حاضر بانك‌هاي معتبر جهان در حال انجام…