تیر و ستون   تیر و ستون اجزای اصلی ساختمان هستند که شامل جزییات اجرایی فراوانی می باشد   در این به معرفی و بررسی این قائده برداخته ایم   دریافت فایل
این جزوه به صورت پاورپینت بوده و ستون های بتنی را بر اساس آئیین نامه aci 2005 طراحی میکند جزوه بسیار مفید و کامل بوده و علی الخصوص به درد دوستانی که پروژه بتن دارند و باید طراحی دستی هم انجام بدند میخورد. لینک دانلود مستقیم : https://www.opendrive.com/files/6198242_SGPUn_6d30 لینک کمکی دانلود  : http://iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=6198 پسوورد: www.civilstars.com
این جزوه به صورت پاورپینت بوده و ستون های بتنی را بر اساس آئیین نامه aci 2005 طراحی میکند جزوه بسیار مفید و کامل بوده و علی الخصوص به درد دوستانی که پروژه بتن دارند و باید طراحی دستی هم انجام بدند میخورد. لینک کمکی دانلود : http://iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=6198 لینک دانلود مستقیم : https://www.opendrive.com/files/6198242_SGPUn_6d30 پسوورد: http://www.civilstars.com  
- طراحی برشی و خمشی تیر بتنی بر اساس آبا و چک کردن ضوابط مربوطه  -طراحی ستون بتنی تحت خمش دو محوره با در نظر گرفتن لاغری بر اساس آبا - طراحی دیوار برشی بر اساس آبا http://iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=7438 لینک کمکی (www.civilstars.com)   http://www.civilstars.com/attachment.php?aid=163
Size: 14.25 MB | Format: PDF | Pages: 357   این پایان نامه کامل در 357 صفحه توسط دانشجو دکتری دانشگاه برکلی خلیل سزان تنظیم شده است   لینک دانلود مستقیم: (سه پارت)   https://www.opendrive.com/files/6216245_7rrck_3f55   https://www.opendrive.com/files/6216251_Rp1Yv_f867   https://www.opendrive.com/files/6216255_7LroN_d03c   پسورد:   www.civilstars.com   به نقل از : http://gatch.blogfa.com/post-4264.aspx
یک فایل 15 صفحه ای برای آموزش طراحی صفحه ستون با یک مثال عملی و گام به گام که در ادامه توصیه میکنیم این فایل را دانلود بفرمایید و استفاده کنید. دانلود آموزش آنالیز طراحی صفحه ستون   به نقل از : http://gatch.blogfa.com/post-2995.aspx
۵-درھا، پنجره ھا درھا و پنجره ھای خروج و امداد رسانی که در مواقع حریق و زلزله استفاده می شوند، باید از مصالح مقاوم بوده و طبق ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمانھا در مقابل حریق)باشند. ۶-نمای ساختمان الف)طراحی نمای ساختمانھا و نوع مصالح آن باید براساس ضوابط مصوب طراحی شھری و درصورت نبود این ضوابط می تواند براساس سنت و عرف محلی باشد. ب) ساختمانھای دارای نمای شیشه ای غالب، نیاز به مجوز ویژه نھاد مسئول امر ساختمان دارند. ج)کلیه سطوح نماھای شیشه ای در ساختمان که امکان ریزش آنھا به معابر و فضاھای عمومی درصورت شکستن یا سقوط وجود دارد و ...
١-دیوارھا، سقف ھا و ستون ھا الف)در طراحی وساخت، انتخاب مصالح و محاسبه مقاومت دیوارھا، سقف ھا و ستون ھای ساختمان و پوشش آنھا، باید ضوابط حفاظت ساختمان ھا در مقابل حریق و زلزله، براساس نوع ساختمان در نظر گرفته شود. ب)دیوارھای خارجی ساختمان باید به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی به اندازه لازم به عایقکاری حرارتی مجھز باشند (مبحث نوزدھم مقررات ملی ساختمان). ج)دیوارھای خارجی ساختمان باید در برابر حریق مقاوم باشند بطوری که از توسعه حریق به ساختمان ھای مجاور جلوگیری کنند. د)دیوارھای جداکننده واحدھا در مجتمع ھای مسکونی باید در برابر حریق مقاوم و دارای ضخامت لازم(حداقل ٢٠ سانتیمتر)و با مصالحی ...
آخرین اخبار
4kia.ir kia-ir.ir

دسته‌ها

kiain.ir gatch.ir