مسائل اساسي در مطالعه روان شناسي رشد و نوجواني

مسائل اساسي در مطالعه روان شناسي رشد و نوجواني

مسائل اساسي در مطالعه روان شناسي رشد و نوجواني

عنوان: مسائل اساسي در مطالعه روان شناسي رشد و نوجوانيفرمت فایل: Word
تعداد صفحات: ۶۰
توضیحات
روانشناسي رشد را مي توان هم به صورت دوره هاي سني و هم به شيوه موضوعي ارائه كرد. روانشناسي رشد علمي است كه فرآيند تحولات نسبتاً نظامدار زيستي شناختي، عاطفي و اجتماعي فرد در طول زندگي از لحظه انعقاد نطفه تا هنگام مرگ مطالعه مي‌كند. منظور از تحولات نظامدار تغييراتي است كه معمولاً با نظم معين رخ مي‌دهد و در يك زمان نسبتاً طولاني دوام مي آورد. با توجه…