کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

عنوان تحقیق: کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتیفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۳
توضیحات
در ژانویه ۱۹۹۹: گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که دولت های محلی ارزش دارای های با ساختارهای زیر بنایی که آنها مالک می باشند نشان دهند. استفاده از این خطوط راهنمایی بسیار بحث برانگیز بود. به هر حال در اکثر موقعیت ها نهاد آن دولتی آنها را تحت سلطه درآوردند تا خطوط راهنمایی را دنبال کنند. در این مقاله، ما نشان خواهیم داد که…