بررسی تأثیر مکانیزم پاداش برعملکرد مدیران در شرکت ها

بررسی تأثیر مکانیزم پاداش برعملکرد مدیران در شرکت ها

بررسی تأثیر مکانیزم پاداش برعملکرد مدیران در شرکت ها

عنوان: بررسی تأثیر مکانیزم پاداش برعملکرد مدیران در شرکت هافرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۵
توضیحات
به طور كلي انسان قبل از انجام كار هدف و غايتي را براي خود تعيين مي كند . سپس ارزش هدف و مطلوبيت دسترسي بدان را براي خود سنجيده و با توجه به اهميت و مطلوبيت هدف مقدار و ميزان تلاش و كوشش را كه براي رسيدن به هدف لازم است در نظر گرفته و تصميم گيري مي نمايد , بطور خلاصه يك فرد قبل از انجام كار بطور آگاه و ناخوداگاه عامل انگيزش و ارزش هدف را بررسي و با…