بررسی میران عزت نفس در دانش اموزان مدارس دولتی و غیر دولتی

بررسی میران عزت نفس در دانش اموزان مدارس دولتی و غیر  دولتی

بررسی میران عزت نفس در دانش اموزان مدارس دولتی و غیر دولتی

عنوان تحقیق: بررسی میران عزت نفس در دانش اموزان مدارس دولتی و غیر دولتیفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۳
شرح مختصر:
عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می گذارد. در حقیقت ، بررسی های گوناگون حاكی از آن است كه چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود ، نیازهای گسترده تری نظیر نیاز به آفریدن ، پیشرفت ، و یا درك و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می ماند. به خاطر بیاورید هنگامی كه كاری را به بهترین نحو به پایان رسانده اید چه احساس خوشی به شما دست داده است….