بحران هويت جنسي

بحران هويت جنسي

بحران هويت جنسي

عنوان تحقیق: بحران هويت جنسيفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۰
شرح مختصر:
در دنياي امروز، دنيايي كه هر روز از سنتها فاصله گرفته و به سوي مدرنيست مي رود، در همه ابعاد زندگي شاهد دگرگوني و تغيير نقش هاي جنس مخالف اين پرسش را در ذهن مي‌آورد كه نقش حقيقي زن و مرد در يك جامعه چيست؟
آيا زنان مي توانند در عين زن بودن به ايفاي نقش هاي مردانه بپردازند بدون آنكه هويت زنانه آنها دچار هر گونه آسيب اجتماعي بشود؟
ما در اين تحقيق مي‌خواهيم كه چگونگي و…