تحقیق در مورد قيام مختار

تحقیق در مورد قيام مختار

تحقیق در مورد قيام مختار

عنوان تحقیق: قيام مختارفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۹
شرح مختصر:
تاريخ همواره شاهد تلاش ها ، مبارزات ، شكست ها و پيروزي هاي گراني بوده است و انگيزه هاي گوناگون ، صحنه گرداني حوادث را بر دوش كشيده اند . شيعيان نيز در طول تاريخ مظلوميت خود با اتكا به اصول خدشه ناپذير انسان در هنگامه هاي حاكميت ظلم با انگيزه هايي خدا جويانه ، جنبش هايي را سازمان داده و حوادثي را بوجود آورند ، آزاد مردي از شيفتگان و پيروان اهل بيت پيامبر (ص) .اين قيام در حقيقت يك…