بررسی سیستم های کنترل صنعتی

بررسی سیستم های کنترل صنعتی

بررسی سیستم های کنترل صنعتی

عنوان مقاله: بررسی سیستم های کنترل صنعتیقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۲۴
شرح مختصر:
حوزه کار و عمر سیستمهای کنترل گسترده Control System) (Distributedیا DCS اکنون به پنجاه سال می رسد و دوره های اوج خود را سپری کرده است. بیشترین درجه اهمیت این موضوع مربوط به زمان ساخت میکرو کامپیوترهای با قیمت کم در حدود سالهای ۱۹۷۰ می باشد. پس از آن حوزه کار DCSها در محدوده پروسه های صنعتی پیوسته گسترده تر و پیچیده تر شد.کاربردهای مختلف این تکنیکها در فرایندهای مختلف صنعتی…