اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده

اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده

اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده

عنوان مقاله: اجرای ساختمان ها با قالب لغزندهقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۲۰
قسمتی از متن: هدف از این پروژه اجرای سازه های بتنی با استفاده از قالبهای لغزنده و توجه به روشهای غیر کلاسیکی است که با توجه به کارایی زیاد شان می تواند به کار گرفته شود .در فضای سازه ای یک ساختمان عادی (مثلاَ اداری) استفاده از قالب لغزنده تنها محدود به بخش هسته مقاوم ساختما ن یا عموماَ بخش هایی نظیر هسته دوراسانسور پلهکان و موارد مشابه میباشد . قالب لغزنده چنین عناصری…