آسيب پذيري لرزه اي سازه ها

آسيب پذيري لرزه اي سازه ها

آسيب پذيري لرزه اي سازه ها

عنوان مقاله: آسيب­ پذيري لرزه ­اي سازه ­ها + فرم‌هاي پرسشنامه ارزيابي آسيب‌پذيري لرزه‌اي ساختمان‌هاقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۲۵
قسمتی از متن:
در سالهاي اخير تلاش فزاينده­اي براي تدوين ضوابطي براي برآورد آسيب­ پذيري لرزه­اي ساختمانهاي موجود به عمل آمده است. اما، به دليل تنوع ساختمانها و اثر عوامل مختلف در آسيب­پذيري لرزه­اي سازه­ها تاكنون يك روش سيستماتيك براي اين منظور تهيه نشده است. آنچه در اين مقـاله ارائـه…