بررسی کلیات سازمانهای هلدینگ

بررسی کلیات سازمانهای هلدینگ

بررسی کلیات سازمانهای هلدینگ

عنوان تحقیق: بررسی کلیات سازمانهای هلدینگقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۳۰
شرح مختصر:
دولت از طریق اعمال این سیاست بدنبال آن بود تا بتواند سهام قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است را معلوم نموده و لاجرم ضرورت باقی ماندن برخی شرکت های دولتی را در بخش دولتی، تشخیص داده وآن شرکتهایی را که مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیر دولتی هستند، به بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار نماید. دولت در این…