فرزندآوری به مثابه يک مسأله اجتماعی- فرهنگی

فرزندآوری به مثابه يک مسأله اجتماعی- فرهنگی

فرزندآوری به مثابه يک مسأله اجتماعی- فرهنگی

عنوان مقاله: فرزندآوری به مثابه يک مسأله اجتماعی-فرهنگیقالب بندی: word
قیمت: ۲۵۰۰ تومان
شرح مختصر: معنای زایمان ورای فرايندهای زيست­پزشکی است که در خلال آن رخ می‌دهد. زايمان در صورت‌بندی تفکرات زنان نسبت به خودشان سهمی اساسی دارد و آثار چشم­گيری بر سلامت مادر و اعضای خانواده می‌گذارد. چگونگی تعريف و برساخت فرزندآوری برای تمامی گروه­های ذی‌نفع از جمله پزشکان حائز اهميت است. امروزه زايمان امری طبيعی نيست، بلکه به موضوعی برای…