كتاب نایاب «اشك تمساح» اثر بي‌نظير «صادق هدایت»

كتاب نایاب «اشك تمساح» اثر بي‌نظير «صادق هدایت»

كتاب نایاب «اشك تمساح» اثر بي‌نظير «صادق هدایت»

۵۰%تخفیف برای مدت محدود  

كتاب نایاب «اشك تمساح» اثر بي‌نظير «صادق هدایت» می‌باشد.
اشك تمساحرا هدايت براي حزب توده نوشته و در نشريه اين حزب به نام رهبر با نام مستعار به چاپ رسانيده بود.اشك تمساح يكي از شاهكارهای هدايت است كه با قلمي ويژه و دلچسب، معضلات روز را به تصوير كشيده و بر عليه تعصبات نژادي خاندان پهلوی جبهه گيری كرده است.
اين كتاب نایاب اختصاصا توسط تاريخ‌بوك براي نشر الكترونيك طبع گشته است.