دانلود نمونه تست آزمون نقاشی گودیناف

دانلود نمونه تست آزمون نقاشی گودیناف

دانلود نمونه تست آزمون نقاشی گودیناف

دانلود نمونه تست آزمون نقاشی گودیناف 
به همراه دستور اجرا و نحوه تفسیر و جدول تبدیل نمرات
به اضافه فرم سفید برای اجرای تست
و نمونه اجرا- نقاشی کودک نیز در فایل ها هست
 
این تست صرفا برای خریدار محترم بوده لطفا از انتشار آن در شبکه های اجتماعی خودداری کنید.
 
 …