مبانی نظری و پیشینه تحقیق معلولیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معلولیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معلولیت

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق معلولیتفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۵
توضیحات
سال ۱۹۸۱ را سازمان ملل سال معلولین اعلام کرد در این سال تمام ممالک ؟ همبستگی خود را در حمایت از معلولین و باز ؟؟ و تطابق مجدد آنان با دنیای کار و زندگی اعلام داشتند.
معلولین از جامعه خود چه می خواهند و انتظار آنان از دنیای غیر معلولین چیست؟ مسلماً جز حق حیات و زندگی، یک زندگی مستقل و آزاد و سربلند چیز دیگر نمی باشد. آنان خود را سربار جامعه نمی خواهند و نیازمند ترحم…