مقاله دلایل افت تحصیلی دانش آموزان‌ (۹صword)

مقاله دلایل افت تحصیلی دانش آموزان‌ (۹صword)

مقاله دلایل افت تحصیلی دانش آموزان‌ (۹صword)

عنوان: مقاله دلایل افت تحصیلی دانش آموزان‌صفحات: ۹ صفحه
فرمت: word

شامل: مقدمه،توضیحات می باشد.
هزینه دانلود: انتهای صفحه
  ——————-
قسمتی از مقاله دلایل افت تحصیلی دانش آموزان :
۷۶/۱ درصد از دانش آموزان مقطع راهنمايى روزهاى امتحانات و ساعات برگزارى امتحان را لحظاتى پراضطراب و استرس قلمداد كرده اند. اين درصد در ميان دانش آموزان پايه اول تا ۶/۸۲ درصد افزايش مى يابد. مقاله دلایل افت تحصیلی آمار ديگرى نشان مى دهد كه ۱/۲۸ درصد از…