تحقیق در مورد دوستي و آداب معاشرت (فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۲۶ ص

تحقیق در مورد دوستي و آداب معاشرت (فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 26 ص

تحقیق در مورد دوستي و آداب معاشرت (فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۲۶ ص

تحقیق در مورد دوستي و آداب معاشرت (فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۲۶ صفهرست مطالب
 
مقدمه…………………………………………………۱E
اهمیت دوستی ………………………………………. ۲ E
چه کسی را باید به دوستی برگزید…………………….۳E
انواع دوستان …………………………………………۷E
آزمایش دوستان……………………………………….۸E
پایه های دوستی……………………………………….۹E
– دید و بازدید ……………………………………۱۰
– گشاده رویی و لبخند…………………………….۱۱
– فروتنی با…