زبان بدن از نگاه مولانا

زبان بدن از نگاه مولانا

زبان بدن از نگاه مولانا

ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻴﺎﺗﻲ از اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺣﺎﻻت و اﺷﺎرات و ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﻴـﺎم از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷﺎرات اﺳﺖ . ﺑﺴﻴﺎري از اﺑﻴﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒـﺎط اﻧـﺴﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷـﺎرات رﺑـﻂ داﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﺑﺮده ، ﺑﻪ ﻣﺜﻨﻮي ﻣﺤﺪود ﻧﻜﺮده…

عناوین فایل های جالب سایت ما :

( جهت مشاهده توضیحات فایل ، عنوان فایل مورد نظر را در کادر جستجو وار نمایید )

زبان بدن از نگاه مولانا

فایل های پاورپوینت درس تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر لشگری

گزارش کارورزی در بانک شهر

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان سیاه کول

داستان دو شهر پر فروشترين كتاب تاريخ

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر ….

نقد نمایشنامه Saved by Edward Bond

فنون تصويربرداري

دانلود تحقیق قالب ورد با عنوان کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری ۱۰ ص

جشن‌نامه دانش: گزیده مقالات هنر در نشریات تخصصی

بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح

دانلود مقاله بررسی حذف صفر از پول ملی

نقد نمایشنامه The House of Blue Leaves by John Guare

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازي

مدیریت در آموزش و پرورش

مقاله تاریخ اروپا

شيوه ي سخنراني موثر و فن بيان

پایان نامه و تحقیق در مورد بحران هويت در جواني (فرمت word و باقابلیت ویرایش)-تعداد صفحات ۶۳ صفحه

درمان روان رنجوری در پرتو قرآن

رابطه خودکشی با سلامت روان

بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار