پژوهش بازتاب مولفه های اجتماعی در قطعه های انوری

پژوهش بازتاب مولفه های اجتماعی در قطعه های انوری

پژوهش بازتاب مولفه های اجتماعی در قطعه های انوری

پژوهش و رساله کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع «بازتاب مولفه های اجتماعی در قطعه های انوری» ، با نسخه ورد و قابل ویرایش، دارای فهرست مطالب، فهرست جداول، اشکال و …. ، همچنین پروژه فوق الذکر ویراستاری شده که در ۱۳۰صفحه تهیه و تنظیم شده است. تمامی تیترها و زیر تیترها شماره بندی شده و صفحه گذاری شده است و مطابق با اصول نگارشی دانشگاه ها می باشد آماده پرینت می باشد. بخشهایی از پژوهش فوق دارای مطالب زیر می باشد که به طور خلاصه…