تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا۱ مقدمه
بروز اختلاف در روابط تجاری بین­المللی امری غیرعادی تلقی نمی­شود و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن می­زند. به‌ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود می­آید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن می­سازد.
تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله ­گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیری­ها در اجرای قراردادها به‌ویژه…