الحاق يا عدم الحاق ايران به ICC موانع و چالشها

الحاق يا عدم الحاق ايران به ICC موانع و چالشها

الحاق يا عدم الحاق ايران به ICC موانع و چالشهادراین تحقیق دیوان کیفری بین المللی و دلایل نپیوستن ایران به این دیوان که شاید به علت نبودن ایالات متحده در ایران و نبود فشار برروی ایرانی ها برای پیوستن به دیوان باشد بررسی می شود و
موانع پیش روی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی چیست و چه جنبه هایی دارد؟
پیامدهای الحاق جهموری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی چیست؟
با فرمت ورد و قابل ویرایش با تخفیف ویژه…