تحقیق اشتباه از نظر حقوقي

تحقیق اشتباه از نظر حقوقي

تحقیق اشتباه از نظر حقوقي

  
 
 
 
 
 
تحقیق اشتباه از نظر حقوقي
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۱۶۰
بخشی ا مطالب
ب) مستي
در خصوص مستي اختلاف نظر بيشتري وجود دارد. در اينجا مي‌بايست ميان دو نوع مستي تفاوت قايل شد: مستي ارادي[۱] و مستي غيرارادي. همانگونه كه ملاحظه خواهد شد، اكثر نظام‌هاي حقوق دنيا مستي غيرارادي را عامل رافع مسئوليت قلمداد مي‌كنند. حال آنكه چنين اتفاق نظري در خصوص مستي وجود ندارد. خصوصاً مي‌بايست در اين خصوص ميان كشورهاي غربي از…