پاورپوینت ارائه يک الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت در بهينه سازي ترکيبی

پاورپوینت ارائه يک الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت در بهينه سازي ترکيبی

پاورپوینت ارائه يک الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت در بهينه سازي ترکيبی

عنوان پاوپوینت: ارائه يک الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت در بهينه سازي ترکيبیقالب بندی: پاورپوینت
قیمت: ۲۳۰۰ تومان
شرح مختصر:
—فهرست مطالب —
تعريف مسايل بهينه سازي ترکيبي
—مدلهاي ACO —
کاربردهاي الگوريتم مورچه —
مساله مسيريابي وسايل نقليه
—الگوريتم پيشنهادي
—داده هاي آزمايشگاهي
—تست و ارزيابي —
نتيجه گيري و راهکارهاي آينده
—منابع —…