لشکرکشی خشایارشاه به یونان

لشکرکشی خشایارشاه به یونان

لشکرکشی خشایارشاه به یونان

 لشکرکشی خشایارشاه به یونان

نویسنده: چارلز هینگ نت
مترجم: خشایار بهاری
پرفسور چارلز هینگ نت(استاد تاریخ دانشگاه آکسفورد)، سی و چهار سال تمام موضوع لشگر کشی خشایارشا به یونان را در کالج هرت فورد دانشگاه آکسفورد تدریس کرد و کتاب حاضر را در دوره ی بازنشستگی و در پایان نیم قرن تحصیل و تدریس در قدیمی ترین دانشگاه جهان(با سابقه ۸۰۰ساله) به نگارش در آورد. تخصص او تاریخ یونان است اما در عمل، منازعات مشهور ایران و یونان را به سبکی شاخص به گونه ای…